utorok 1. decembra 2009

Kolibkárik králikovitý /Phylloscopus proregulus/ na Slovensku.

V nedeľu 21.11.2009 sme sa s Marianom Mojžišom vybrali,ako každý víkend v pozdnú jeseň a zimu, na obhliadku vodných nádrží okresu.Tentokrát sa k nám pridali aj priatelia Tomáš Karlík a Sylvia Matušková. Ako prvú sme chceli navštíviť VN Ružiná,ktorá je rozlohou najväčšia v okrese Lučenec /170 ha/ .Prezreli sme vodnú hladinu z troch strán a poslednou zástavkou bola Divínska zátoka,v ktorej sa nachádza PR Pobrežie Ružinej.Lužný jelšový les,postupne cez kroviská vŕb,prechádzajúci až k vodnej hladine,momentálne s uzučkým pásom obnaženeho bahna,kvôli miernemu poklesu vodnej hladiny.

Medzi zaujímavejšie druhy na vodnej hladine patrili 4 ex. potáplice strednej /Gavia arctica/, inak tu boli len bežnejšie druhy ako potápky chochlaté /Podiceps cristatus/, lysky čierne /Fulica atra/ ,1 ex. Anser fabalis a kačice /Anas plathyrhynchos/.
V Divínskej zátoke sme náčúvali či nezačujeme chriašteľa vodného /Rallus aquaticus/, a vtedy sme začuli hlas,ktorý sme nepoznali. Hneď sa nám to zdalo čudné,lebo už bolo obdobie,keď väčšina vtákov opustila naše územie. Po chvíli sme vo vŕbovom kríku spozorovali kolibkárika,ktorý neprestajne preletoval medzi konárikmi a neprestajne sa ozýval. Skúsili sme ho prilákať mobilom na hlas králička /Regulus regulus/, reagoval a priletel sa presvedčiť čo to je.
Neskôr sme skúsili aj hlas kolibkárika čipčavého /Phylloscopus collybita/, a reagoval aj na ten.
Vtedy sme si ho mohli detailne prezrieť.Najskôr nás zaujali dva výrazné pasiky na krídlach a nadočný pásik.Keď sa priblížil spozorovali sme aj pásik,ktorý mal stredom hlavy a žltkasté nadchvostové krovky. To bola tá správna chvíľa na fotodokumentáciu.Marian mieril a cvakal,v spleti konárikov to bola náročná úloha, ale fotoaparát bol v správnych rukách, a tak sa dokumentácia podarila. Pozorovali sme ho asi 40 min., a potom sme ho nechali venovať sa zberu potravy. Rozrušení a šťastní sme výjazd po nádržiach prerušili a šli sme oslavovať na motorest Halier, bohužiaľ ja som bol ako šofér výjazdu o túto časť ochudobnený, a so závisťou som sledoval kamarátov ako si pochutnávajú na Kristových slzách.
Pre Slovensko je to len druhý záznam,tohto ázijského druhu,a prvý fotograficky zdokumentovaný. Každoročne sa niekoľko ex. vyskytne na pobreží Severného mora v škandinávskych krajinách a na pobreží Atlantiku.Najviac ex. sa zaznamená každoročne na pobreží Veľkej Británie,ale možno je to spôsobené aj počtom pozorovateľov. V strednej Európe je vzácnosťou,v Českej republike a v Maďarsku majú po päť výskytov,väčšinou ex. odchytené pri krúžkovaní. Preto práve v tomto období,október,november,treba dávať pozor na drobné vtáčiky v krovinách, lebo iste cez nás preletujú.
Otázka,ktorá ostáva nezodpovedaná je, či sa tieto zabludené ex. niekedy vrátia do svojich, tisíce kilometrov vzdialených, rodísk.
Foto: Marian Mojžiš /Foto 1 a 2 lokalita výskytu, foto 3,4 a 5 Phylloscopus proregulus/.

Literatúra: BEAMAN,M., MADGE,S., 2004: Guide encyclopédique des oiseaux du Palearctique
occidental, NATHAN,Paris,France,872 pp.
MULLARNEY,K., SVENSSON,L., ZETTERSTROM,D., GRANT,P., 1999: Collins Bird
Guide,HARPERS COLLINS Publisher LTD.,London,912pp.
SANIGA,M., 2002: Pozorovanie kolibkárika králikovitého /Phylloscopus proregullus/
vo Veľkej Fatre /stredné Slovensko/-TICHODROMA 15: 71-72.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára