štvrtok 11. februára 2010

Vzácna zimná návštevníčka pri Štúrove....

This post was published to Vtáčie správy at 18:15:05 11. 2. 2010

Zima býva obdobím keď viacerí z nás vyhľadávajú rôzne typy biotopov vo voľnej krajine, aby sme mohli pozorovať viaceré zimné vtáčie zatúlance na území Slovenska. Práve vodné, mokraďné a riečne biotopy sú i v zimnom období veľmi zaujímavé. Poskytujú v tomto ročnom období dostatok potravy a úkrytových možností.

Pre mňa osobne sa internetová stránka www.birding.sk stala už každodennou záležitosťou – či už pridávaním nových dát, alebo prezeraním dát od iných prispievateľov. Stránka časom úspešne zaujala svoje pevné miesto v povedomí slovenských ornitológov, vtáčkarov, ale i novo začínajúcich pozorovateľov vtáctva. Teší sa obľube i medzi zahraničnými návštevníkmi stránky.

Práve z tejto stránky som sa dozvedel o vôbec prvom pozorovaní labute malej (Cygnus columbianus) na slovenskom úseku rieky Dunaj pri Štúrove (južná časť okr. N. Zámky, Nitriansky kraj) kedy labuť dňa17.1.2010 odfotografoval štúrovský ornitológ pán Martin Pathó a deň na to – dňa 18.1. dcéra pána Ladislava Csiffáriho – Anikó Csiffáry. Labuť následne z fotografie identifikovala spolu s otcom.

Nasledujúci deň – 19. januára 2010, keďže po pracovnom rokovaní v N.Zámkoch mi zvýšil čas, som sa rozhodol že sa vyberiem pozrieť „labuťku“..... O 12:15 som už stál pri moste Márie Valérie, na brehu rieky Dunaj.

clip_image002

Pešo som sa vybral potom na juhozápad od mosta Márie Valérie, na avizovanú lokalitu "Zátoka", pri štúrovskom sídlisku s činžiakmi.

clip_image004

Kŕdlik labutí veľkých, v strede mladá labuť malá, v pozadí most M.Valérie a maďarský Esztergom.

clip_image006

Štúrovské sídlisko pri „Zátoke“.

Po pár minútach sa v kŕdli labutí veľkých (Cygnus olor) ukázal 1 mladý (imm.) jedinec labute malej (Cygnus columbianus), zdržiaval sa spolu s početnými labuťami veľkými, kačicami a liskami pri štrkovitom brehu Dunaja.

clip_image008

clip_image010

Labuť malá v spoločnosti s labuťami veľkými, Štúrovo, „Zátoka“

Všetky vtáky sa nechávali kŕmiť od detí a starších ľudí, ktorí sa len pár minút po mojom príchode akoby šibnutím zázračného prútika všetci objavili od sídliska, na brehu „Zátoky“. Deti zo školy, ich učiteľka a dôchodcovia mali očividnú radosť z kŕmenia toľkého vodného vtáctva.

clip_image012

Štúrovské deti a dôchodcovia pri kŕmení labute malej a labutí veľkých, „Zátoka“.

clip_image014

Pani zo Štúrova kŕmiaca labuť malú a labute veľké, Štúrovo, „Zátoka“.

Labuť malá sa občas ticho ohlášala tlmeným "chvéé-chvéé". Počas pozorovania na ňu 3x zaútočili predovšetkým dospelé samce labute veľkej, inak ju zväčša tolerovali.

clip_image016

Mladá labuť malá, v spoločnosti labutí veľkých, kačíc divých, lisiek a jednej samičky chochlačky vrkočatej. Štúrovo, „Zátoka“.

clip_image018

Labuť malá, odpočívajúca v štúrovskej „Zátoke“.

clip_image020

Labuť malá pri odpočinku a čistení peria, Štúrovo, „Zátoka“.

Po tom čo labute kŕmili početné deti (deti dávali vtákom okrem chleba i "čipsy" a podobne...) labuť malá pritvárala, resp. úplne zatvárala oči, inak pôsobila že je v dobrom zdravotnom stave a kondícii (možno vyčerpanosť alebo možné tráviace problémy? Neskôr mi V . Hošek – ornitológ bývajúci v Kamenici nad Hronom, potvrdil že labuť bola v dobrej fyzickej kondícii).

clip_image022

Zívajúca mladá labuť malá.

clip_image024

Labuť malá bola tiež zvedavou „pozorovateľkou“, ktorej nič neuniklo v štúrovskej „Zátoke“....

clip_image026

Portrét elegantnej a krehko pôsobiacej mladej labute malej, ktorá je teraz v zime „ozdobou“ štúrovskej „Zátoky“.

Miestnym ornitológom a ornitologičke patrí úprimná vďaka za zistenie a zdokumentovanie tak vzácneho operenca na území Slovenska..... Labuť malá nejavila žiadnu plachosť. K pozorovaniu sa neskôr po poludní pripojil i miestny štúrovský ornitológ – pán Martin Pathó, ktorý zároveň labuť i nakŕmil.

clip_image028

Pán Martin Pathó pri kŕmení labute malej a labutí veľkých, Štúrovo, „Zátoka“.

Pred 14 hodinou po poludní som pozorovanie ukončil a odchádzal som od „Zátoky“ s hrejivým pocitom pri srdci a s čerstvými dojmami z pozorovania tak vzácneho operenca....

clip_image030

Štúrovo, breh Dunaja, lokalita „Zátoka“.

V stručnosti uvádzam chronológiu doterajších pozorovaní labute malej na slovenskej strane Dunaja (zdroj: www.birding.sk):

06. Február 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Norbert Riezing,

04. Február 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Vladimír Hošek,

27. Január 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Adam Selmeczi Kovacs,

20. Január 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Richard Kvetko,

20. Január 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Vladimír Hošek, András Lapusny (pán Hošek labuť okrúžkoval slovenským krúžkom).

19. Január 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Jozef Lengyel, M.Pathó

18. Január 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Anikó Csiffáry,

17. Január 2010 Cygnus columbianus - Labuť malá 1 Štúrovo, okr. Nové Zámky Martin Pathó.

Vzhľadom na to že oproti slovenskému zimovisku labute sa nachádza i maďarské mesto Ostrihom (Esztergom), labuť sa viac krát ukázala i tu, čo dokazujú pozorovania od maďarských ornitológov a vtáčkarov (zdroj: www.birding.hu, uvádzam len niekoľko dátumov pozorovaní uvedených na stránke): 6.2.2010, 3.2.2010, 31.1.2010, 30.1.2010, 29.1.2010, 26.1.2010, 25.1.2010, 24.1.2010.

Od roku 1900 druh bol na území Slovenska evidovaný len veľmi vzácne v zimnom období, je evidovaných len 6 pozorovaní 13 jedincov (Trnka, 1997), konkrétne ide o pozorovania medzi rokmi 1907 až 1990 (lokality: Kolárovo, Badín, Zemplínska Šírava, Piešťany, štrkovisko Geča – Košice). Najskorší výskyt bol zaznamenaný 1.12.1985 – 1 ex., štrkovisko Geča (Pačenovský, Kürthy) a najneskorší výskyt je zo 14.3.1969 – 3 ex., Zemplínska Šírava ( Ferianc). Najvyšší počet jedincov (4 jedince) bol zistený 5.1.1957, Badín (Sládek). Z daného počtu bol 1 ex. odlovený – zastrelený na rieke Hron (Sládek, in Matoušek 1962).

Labuť malá na slovenskom úseku Dunaja teda do roku 2010 nebola pozorovaná, resp. nebol opublikovaný literárny údaj, resp. nie sú známe jej pozorovania. To vyplýva napr. tiež z práce Hošek (2001), ktorý medzi rokmi 1978 až 2000 sa zaoberal sledovaním zimujúcich vodných vtákov na Dunaji v okolí Štúrova. Podobne z Dunaja druh neuvádza ani Matoušek (1962).

Súčasná doba nesúca sa v znamení čoraz väčšieho zdokonaľovania digitálnej fotografickej techniky, internetu a možností rýchleho prenosu informácií a dát sa taktiež nesie i v znamení postupného zvyšujúceho sa záujmu verejnosti o pozorovanie vtákov – „birdwatching“, čo je samozrejme len potešujúce. Veľmi sa zlepšili možnosti pozorovania a dokumentácie vtákov, vrátane vzácnych zatúlancov. Môžeme vysloviť názor, že postupne sa zlepšujú možnosti a tvorí sa nový základ dát i možno pre potreby nového atlasu rozšírenia vtákov na Slovensku....Osobne želám štúrovskej partii našich ornitológov a vtáčkarov mnoho ďalších úspechov, veľa nových objavených vzácnych vtáčích zatúlancov ....Labuti malej – „labuťke“ prajem úspešné zavŕšenie zimovania na slovensko-maďarskom úseku Dunaja a bezpečný jarný návrat späť do severskej tundry.....

Jozef Lengyel

6.2.2010

© foto: autor článku

Použitá literatúra:

Hošek, V., 2001: Zimování vodních ptáků na Dunaji a v okolí Štúrova (juhozápadné Slovensko) v létech 1978 – 2000. Tichodroma, Vol.14: 7 – 23.

Krištín, A., 2002: Labuť malá/Labuť tundrová (Cygnus columbianus), p. 108-109. In.: Danko, Š., Darolová, A., Krištín, A.(eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, Bratislava, 686 pp.

Matoušek, B., 1962: Faunistický prehľad Slovenského vtáctva. Časť II. Ac.rer.natur.mus.nat.slov., Bratislava, Vol.VIII: 3 – 93.

Trnka, A., 1997: Aktuálny prehľad vtákov Slovenska. Prvé vydanie, pre Slovenskú avifaunistickú komisiu Slovenskej ornitologickej spoločnosti, Trnava, 76 pp.

1 komentár:

  1. Ten, kto dnes číta toto svedectvo, by mal osláviť so mnou a mojou rodinou, pretože to všetko začalo ako vtip pre niektorých ľudí a iní hovorili, že to nie je možné. Volám sa Juraj Kamensky a som z Bratislavy, ale s manželkou sa sťahujem do Chicaga. Som šťastne ženatý s dvoma deťmi a krásnou ženou. Niečo hrozné sa stalo mojej rodine, stratil som prácu a moja žena opustila dom, pretože som sa nemohla starať o seba a o potreby rodiny. a jej deti v tomto konkrétnom okamihu. Podarilo sa mi deväť rokov, žiadna žena, ktorá by ma podporovala, aby som sa o deti dobre starala. Snažím sa poslať testovaciu správu mojej žene, ale ona blokovať ma z rozprávania s ňou sa snažím hovoriť so svojím priateľom a jej rodinnými príslušníkmi, ale stále viem, že by mi mohol pomôcť a ja som bol podanie žiadosti neskôr toľko spoločnosti, ale stále to urobili Nevolajte ma, kým neprišiel verný deň, že nikdy nezabudnem v mojom živote. Keď som sa stretol so starým priateľom môjho, ktorému som vysvetlil všetky moje ťažkosti a povedal mi o skvelom mužovi, ktorý mu pomohol získať dobrú prácu v Coca cola spoločnosť a on mi povedal, že jeho kúzlo koliesko, ale ja som človek, ktorý nikdy neverí v kolieskach kúzla, ale ja som sa rozhodol dať mu vyskúšať a jeho meno je Drosagiede on ma poučil a ukázal mi, čo mám robiť v týchto troch dňoch obed spell.I sledovať všetky pokyny a robiť to, čo ma požiadal, aby som sa dobre. uistil sa, že všetko šlo dobre a moja žena ma opäť uvidí po skvelej práci Drosagiede. Moja žena mi zavolala s nevedomým číslom a ospravedlnila sa mi a povedala mi, že mi naozaj chýba a naše deti a moja žena sa vracajú domov.a po dvoch dňoch Spoločnosť, ktorej som poslala svoj uznávací list, teraz som manažérom spoločnosť Paragon tu v USA. Odporúčam vám, ak máte nejaké problémy, pošlite správu na tento e-mail: {doctorosagiede75@gmail.com} alebo čo mu dáte na +2349014523836 a dostanete najlepší výsledok. Vezmite veci za samozrejmosť a bude vám odobraté. Prajem Vám to najlepšie.

    OdpovedaťOdstrániť