piatok 24. júla 2009

Caprimulgus 2009

Akcia "Caprimulgus 2009" prebehla v dňoch 4. - 7. 6. 2009 v oblasti medzi obcami Ábelová, Polichno a Budiná (pohorie Ostrôžky, SZ časť okresu Lučenec) - na hrebeni pod kótou Stanová (808,3 m.n.m.) a v okolí. Podujatia sa zúčastnilo 10 ornitológov.

Ciele:

a) monitoring hniezdneho rozšírenia vtáctva (spolu zistených 74 druhov, z významnejších včelár
lesný, ďateľ bielochrbtý, ďateľ malý, škovránik stromový, orešnica perlavá ...). Súčasťou mo-
nitoringu bol aj odchyt do nárazových sietí roztiahnutých na rúbaniskách, v bukových a smre-
kových mladinách (200 metrov sietí, odchytených 94 ex. 17 druhov).

b) zisťovanie početnosti lelka lesného (3 ohlášajúce sa samce, 1 odchytený do 12 metrovej nára-
zovej siete za pomoci hlasovej nahrávky).


Dušan Kerestúr, Marian Mojžiš

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára