piatok 14. augusta 2009

Trnavské rybníky

Už viac rokov robím odchyty na Trnavských rybníkoch v mesiacoch júl-august.V stabilne vybudovanom 42m prieseku v poraste pálky a trstiny.Jednotlivé odchyty začínam približneo 17 hod.až do príletu škorcov,ktoré lokalitu využívajú ako nocovisko v niekoľko tisícových krdľoch.Skoro ráno pokračujem až po odlete škorcov približne do 10 hod.Takto som urobil tohto roku zatiaľ 7 odchytov s celkovým počtom okrúžkovaných vtákov 303 ex. pri 18 druhoch.
Najviac krúžkovaným druhom je trsteniarik bahenný Acrocephalus scirpaceus
v počte zatiaľ 115 ex.Podarilo sa odchytiť vtáka ktorý bol krúžkovaný v minulom roku na tom istom mieste.Na obrázku je tohtoročný mladý vták z krajným chvostovým perom zafarbeným do biela.
Trsteniariky pásikavé Acrocephalus schoenobaenus
sú zaujímavé tým,že vtomto období sa chytajú jedince s veľkou farebnou variabilitou a vtáky s "nadváhou"vtáčik na obrázku má hmotnosť 18g.Trsteniariky pásikavé ako jediné z našich trsteniarikov hniezdia až na severe škandinávskeho poloostrova.V r.2002 som tu odchytil jedinca s fínskym krúžkom.

Trsteniarik škriekavý Acrocephalus arundinaceus na obrázku bol krúžkovaný 1.9.2008 na Vranskom jazere v Chorvátsku,kontrolovaný 2.8.2009 na rybníkoch.Okrúžkovaných bolo 20 ex. 28.7. bolo pri jednej kontrole odchytených naraz až 9 ex.

Svrčiak slávikovitý Locustella luscinioides vzácne sa vyskytnú aj jedince zo slabo škvrnitým hrdlom,zatiaľ bolo okrúžkovaných 22 ex.

Kúdelnička lužná Remiz pendulinus všetkých 14 doteraz odchytených jedincov boli mladé tohto ročné vtáky.

Kolibkárik spevavý Phylloscopus trochilus tohtoročný mladý vták.Prekvapením pre mňa bol odchyt až 19 ex. kolibkárika čipčavého Phylloscopus collybita.

To už sa v sieťach začínajú objavovať penice na obr.penica popolavá Sylvia curruca od druhej polovice augusta by sa malo zvýšiť aj druhové zastúpenie na lokalite.Podľa počasia a stavu vodnej hladiny na rybníkoch budem zrejme pokračovať v odchytoch aj v septembri.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára