sobota 5. septembra 2009

Krakľa belasá (Coracias garrulus), 12. - 27.8.2009, Pleš, okr. Lučenec


V dňoch 12. až 27.8.2009 sa zdržiaval 1 ex. krakle belasej (Coracias garrulus) na pastvinách intenzívne spásaných ovcami, severne pri Pleši - medzi obcou, osadou Julova dolina a salašom Ďugdel (JJV časť okresu Lučenec, Banskobystrický kraj, západná časť orografického celku Cerová vrchovina - podcelok Mučínska vrchovina, rozpätie nadmorskej výšky 207 - 258 metrov, súradnice N 48°14´12´´, E 19°45´00´´).


Jedinec - pravdepodobne nehniezdiaci subadult na predmigračnej potulke - bol pozorovaný na lokalite celkove počas 9. kontrol. Väčšinu času lovil potravu (hmyz, v 1 prípade zistený malý plaz) náletmi na zem z kolíkov nízkeho oplotenia na pastvine, menej z drôtov 22 kV elektrického vedenia. Na lovisku sa pohyboval v okruhu 250 - 300 metrov - v 3 prípadoch bol videný asi 700 metrov Z až SZ smerom od loviska (raz spontánne, 2 krát po vyrušení pozorovateľom). Z ostatných prejavov správania sa boli zaznamenané: posedávanie - odpočinok na drôtoch EV, čistenie sa, vystieranie krídiel a prelety.


V dňoch 30. a 31.8., ani 3.9. už krakľa na lokalite zistená nebola. Následne bude inštalovaných niekoľko vhodných búdok v blízkom okolí.

Podľa slov niektorých miestnych pastierov a hospodárov, v 50., 60. a možno v 70. - tych rokoch minulého storočia krakľa hniezdievala aj v západnej časti Cerovej vrchoviny - poznajú ju v dedinách Lipovany, Pleš a Mučín. Ľudovo ju volali "zelená vrana".

Za obdobie rokov 1988 - 2009 je opísané pozorovanie pravdepodobne jediným potvrdeným v okrese Lučenec.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára