streda 30. septembra 2009

Hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus) v lučenskej časti Poiplia

Dušan Kerestúr a Marian Mojžiš


Kaňa popolavá (Circus pygargus) je v Lučenskej kotline - hlavne v časti Poiplia - pravidelne, avšak nepočetne migrujúcim druhom, prevažne v jarnom, menej v jesennom období. Najčastejšie sa vyskytuje jednotlivo - maximálne bolo pozorovaných spolu 5 ex. (4 samce + 1 hnedý vták) prelietajúcich 18.4.1998 ponad močiar pri Béteri, JV pri Lučenci (MOJŽIŠ 2000 a KERESTÚR, MOJŽIŠ 2008).

V roku 1997 zahniezdila pri Rapovciach, na poli v poraste ozimnej pšenice. Zo znášky 5 - tich vajec úspešne vyletelo 5 mláďat (MOJŽIŠ 2000).

Ďalšie hniezdenie sme zistili v roku 2009 pri Veľkej nad Ipľom. Pár bol na lokalite zistený 6. mája. Hniezdny biotop tvoril močiar intenzívne zarastajúci vŕbou.


24. júna sme v hustej močiarnej vegetácii dohľadali hniezdo s 3 vajcami (z 1 sa práve liahlo mláďa).
Pri kontrole 12. júla: v hniezde 2 pull., boli označené ornitologickými krúžkami. Počas oboch návštev hniezda sme na prístupový chodník aplikovali dezinfekčný prípravok na odpudenie prípadných predátorov.
10. augusta: 1 juv. s krúžkom sedel na nízkej vŕbe na okraji hniezdiska.Literatúra:

MOJŽIŠ, M. 2000: Prvé dokázané hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus) v Lučenskej kotline. - Buteo 11: 157 - 160.

KERESTÚR, D., MOJŽIŠ, M. 2008: Vtáctvo močiara pri Béteri (Lučenec, stredné Slovensko) v rokoch 1991 - 2008. - Tichodroma 20: 155 - 160.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára