pondelok 7. septembra 2009

PR Pohrebište, 3.-5.7.2009

Myšlienka zorganizovať túto akciu nás napadla po návšteve NPR Parížske močiare v okrese Nové Zámky.Táto lokalita je každoročne navštevovaná viacerými skupinami ornitológov zo Slovenska,ale aj zo zahraničia /hlavne z Maďarska a Česka/. Výskum resp. krúžkovanie sa tu vykonáva už desaťročia,pričom na ostatné lokality v Podunajsku sa ako keby zabúdalo.
Rozhodovali sme sa medzi viacerými variantami, na koniec padla voľba na PR Pohrebište pri obci Marcelová v okrese Komárno, kde sa naposledy vykonával podrobnejší výskum na začiatku 90tich rokov.
PR má rozlohu 69,33 ha z čoho asi polovicu tvoria vysoké zárasty pobrežnej vegetácie,hlavne pálky a trste. V strednej časti je otvorená hladina.
Našim cieľom bolo zistiť druhové zloženie ornitifauny, jej zmeny od posledného výskumu, pomery medzi jednotlivými druhmi trsteniarikov /Acrocephalus/. A v kútiku duše sme dúfali, že v sieti nájdeme aj šašiniarika tenkozobého /Acrocephalus melanopogon/, veď poloha lokality by tomu nasvedčovala /medzi Dunajom a PR Parížske močiare/.
Náročnou úlohou bolo napínanie nárazových sietí. Spolu sme nainštalovali 120m sietí, v redšej trstine,od hĺbky vody 10 do 100 cm. Slnko neznesiteľne pálilo, komáre štípali, vo vysokých čižmách nám žblnkotal pot, ale okolo 16:00 hod. siete stáli.

Dominantným druhom pri kontrolách bol trsteniarik bahenný /Acrocephalus scirpaceus/, z ktorého sme okrúžkovali spolu 55 ex. Jeden z nich mal krúžok maďarskej ornitologickej centrály, bol krúžkovaný v regióne Fejér, 72 km JZ 31.7.2008.
Počas odchytov nás navštívili aj Stano Harvančík a Laco Šnírer, ktorí tu robili inventarizačný výskum na začiatku 90 tich rokov. Prišli si zaspomínať a psychicky nás podporiť.


Takto to vyzeralo pri kontrolách, siete sme nainštalovali netipicky v tvare kríža,dlhšou stranou pozdĺž vodnej hladiny.
Fúzatka trstinová / Panurus biarmicus / bola na lokalite pomerne bežným zjavom, spolu sme okrúžkovali 19 ex., zväčša mladé vtáky.
Najväčším prekvapením pre nás bol odchyt 14 ex. šašiniarika tenkozobého /Acrocephalus melanopogon/, skoro pri každej kontrole bol v sieti aspoň jeden, a prvý hneď pri prvej kontrole.
Medzi odchytenými ex. boli ako adultné tak aj mladé vylietané vtáky, takže pravdepodobne ide o druhé hniezdisko tohto vzácneho spevavca.Jeden ex. bol odchytený s maďarským krúžkom, krúžkovaný v regióne Pest, 137 km juhozápadne, pred rokom a 11 mesiacmi.
Medzi okrúžkovanýmí svrčiakmi slávikovitými / Locustella luscinioides / bol jeden ex. nezvyčajne tmavo sfarbený.
Posledný deň ráno nás v sieťach prekvapili 2 ex. chriašťeľov vodných /Rallus aquaticus/, s ktorými sme usporiadali krátky fotoshooting. Obidva ex. boli samce, jeden mladý a druhý starší.


Chavkoše nočné / Nycticorax nycticorax / nás sprevádzali počas celého nášho pobytu,tento krásavec sedel na dne Patinského kanála.Pri stmievaní preletovali ponad lokalitu na nocovisko a spolu s hlasmi chriašťov malých /Porzana parva/ vytvárali neopakovateľnú atmosféru.
Akciu sme unavení ukončili v nedeľu 5.7.2009, v obedňajších hodinách. Spolu sme okrúžkovali 160 vtákov z 22 druhov. Spokojní s výsledkom, sme boli všetci za jedno, budúci rok sa sem znovu vrátime.
FOTO: Jozef Lengyel /CHKO Dunajské luhy/,Jan Matula a Dušan Kerestúr /SOS Birdlife/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára