streda 6. januára 2010

Príbeh jednej labutej rodinky

V roku 2009 som sa stretol s veľmi zaujímavým javom u labute veľkej (Cygnus olor) na vodnej nádrži Krtovce. Pravdepodobne sa jednalo o adopciu osirotených mláďat iným, cudzím párom, ktorý nejakým spôsobom o svoje mláďatá prišiel.
Vodná nádrž Krtovce sa nachádza na toku potoka Hlavinka prameniaceho v pohorí Považský Inovec. Rozloha vodnej nádrže je 19ha, jej zadná časť je tvorená bohatým porastom tŕstia a pálky, ako aj brehovými porastmi kríkov a stromov.
Nádrž je pravidelným hniezdiskom všetkých bežných druhov vodných a na vodu viazaných druhov. Pravidelne tu hniezdia kaňa močiarna, chriašteľ vodný, sliepočka vodná, lyska čierna, potápka chochlatá, potápka malá, bučiačik malý, trsteniarici veľkí, bahenní, obyčajní a malí, svrčiaci slávikovití a riečni. V posledných rokoch tu pravidelne hniezdi aj hrdzavka potápavá.
Okrem týchto obyvateľov vodnú nádrž na hniezdenie pravidelne využíva aj labuť veľká. V roku 2009 hniezdne teritórium obsadil adultný pár už 22.03.2009. Znášku začala samica zahrievať koncom mája. Ako sa neskôr ukázalo, pár dňa 01.07.2009 vodil päť mláďat, všetky boli šedé.
V blízkosti vodnej nádrže Krtovce sa vzdušnou čiarou asi 500m nachádza vodná nádrž Urmince II., pri obci Hajná Nová Ves. Vodná nádrž je napájaná potokom Dolinka, prameniacom takisto v pohorí Považský Inovec. Rozloha vodnej nádrže je 14ha, s menším pobrežným zárastom ako vodná nádrž Krtovce.
Druhové zloženie hniezdičov je podobné ako na VN Krtovce. Na oboch vodných nádržiach je zakázaný rybolov. Nádrže slúžia aj ako významný oddychový prvok pre migrujúce vtáctvo.
Taktiež, aj táto lokalita je hniezdiskom labute veľkej. V roku 2009 pár obsadil lokalitu 16.03.2009, teda takmer v rovnakom čase ako na VN Krtovce, avšak tento pár začal s hniezdením omnoho skôr. Samica započala inkubáciu už 28.03.2009, čo je pre tento druh naozaj veľmi skoro. Pár vyviedol 3 mláďatá (dve biele, jedno šedé) a už 24.05.2009 boli rodičmi sprevádzané na vodnej hladine. V tomto čase na susednej nádrži ešte len začínala inkubácia.
Na vodnej nádrži Krtovce prebiehalo všetko v poriadku, mláďatá rástli, rodinka bola celá, až do obdobia 05.09.2009, kedy odrazu záhadným spôsobom zo dňa na deň zmizli obaja adultní vtáci a na vodnej ploche zostalo päť osirotených mláďat. Zmiznutie adultov je záhada, pretože labuť je veľmi verná mláďatám a za normálnych okolností ich nikdy neopustí, a už nie obaja rodičia naraz. Žeby zástrel ad. vtákov ...? V tom čase už mláďatá na vodnej nádrži Hajná (I. polovica septembra) boli vzletné a spolu s rodičmi začali preletovať na vodnú nádrž Krtovce. Adulti z Hajnej nemali na vodnej nádrži Krtovce seberovného protivníka, rýchle si nádrž osvojili za svoj domovský okrsok a osirotené mláďatá začali veľmi ostro napádať a biť. Mláďatá sa roztratili, každé do iného kúta nádrže a postupne sa dve mláďatá z kŕdlika stratili a zostali len tri. Tie som často nachádzal mimo vodnej plochy, posedávať na okolitých poliach, často krát som ich musel priniesť aj zo 400m vzdialenosti od nádrže, nakoľko boli častokrát dezorientované a hrozilo im, že by ich v noci mohol napadnúť nejaký predátor.
Denne som na lokalitu chodil a snažil sa ich prikrmovať chlebom a starým pečivom, ktorý veľmi radi prijímali.
16.10.2009 boli na lokalite ešte štyri mláďatá pôvodného páru, po tomto dátume už len tri. Po tomto termíne labute z Hajnej natrvalo opustili Krtovce a nezdržiavali sa už ani na VN Urmince. Zrejme odtiahli s mláďatami niekam na zimovisko.12.11.2009, už po výlove rýb na vodnej nádrži pristálo päť adultných vtákov, z ktorých dva (zjavne pár) začali o tri osirotené mláďatá javiť záujem. Spočiatku sa držali obďaleč, no neskôr ich už sprevádzali po celej vodnej nádrži. Pri kŕmení mláďat chlebom si držali odstup, ku mne sa nepriblížili, chleba neprijímali a čakali na mláďatá v dostatočnej vzdialenosti.
Zvyšné tri ad. labute 13.11. už na lokalite neboli, zostali tam len tieto dve, ktoré sa neustále zaujímali o mláďatá.


Mláďatá počas dňa chodili "napešo" na pašu, na pravú stranu vodnej nádrže, ktorá bola obsiata ozimnou pšenicou. Adultné vtáky zostávali na vode, boli však dosť nepokojné, keď boli bez mláďat a neustále s nimi udržovali hlasový kontakt.
Mláďatá, keď ma videli, že prichádzam na aute a mám pre ne chlieb, nechali pašu a išli mi naproti.


Neskôr sa na pašu odvážili aj adoptívny rodičia. Zaujímavé bolo, že zatiaľ čo mláďatá chodili na pašu peši (ešte nevedeli lietať), adultné vtáky vždy počkali kým tam prídu a neskôr za nimi prileteli z nádrže.
Po 1x som videl mláďatá letieť 14.11.2009. Bol to parádny pohľad a pocit! Po tomto momente som si myslel, že už je všetko v poriadku, keď prídu mrazy, mláďatá s rodičmi bezpečne odletia na nezamrznuté plochy. Ale nebolo tomu tak!

12.12.2009 pristál na hladine iný adultný vták a samec z náhradného rodičovského páru prejavil správanie ako v prípade vlastných mláďat a "narušiteľa" atakoval na hladine dovtedy, kým ten lokalitu neopustil a neodletel preč.


S príchodom polovice decembra nastala zmena počasia, začalo mrznúť a nočné teploty dosahovali aj -10°C. Dlhšiu dobu som nebol na vodnej nádrži, nakoľko mi to časovo nevychádzalo, preto 18.12.2009, keď to už bolo možné, ponáhľal som sa na nádrž pozrieť, čo je s mláďatami, či úspešne odleteli a opustili lokalitu. Nádrž už bola pod silnou vrstvou ľadu, labute som tam nevidel, preto som sa potešil, že všetko dobre dopadlo. Na moje prekvapenie, som však jedno mláďa našiel na poli, sedelo pri tŕstí, zjavne vyčerpané. Zvyšné dve labute odleteli so svojimi rodičmi. Zaujímavé, že toto mláďa zostalo na lokalite, aj keď už lietať vedelo.


Neváhal som, okamžite som ju chytil, dal do vreca a rozhodol som sa ju zaviesť na Váh do Piešťan a vypustiť ho pod Sklený most, kde zimuje niekoľko desiatok labutí.Cestou som telefonoval pánovi Kaňuščákovi, že veziem na Váh labuť. Dohodli sme sa, stretli sme na parkovisku pri Váhu. Labuť sme okrúžkovali (A1118) a vypustili na Váh, medzi ostatné labute.


Prvé kroky na brehu Váhu

Záver:
  • mladé labute som po prvý krát videl na hladine 01.07.2009, kedy ad. pár vodil päť mláďat.
  • v období okolo 05.09.2009 záhadne zmizli obaja adultní rodičia, zostalo len päť osirotených mláďat
  • po 16.10.2009 na lokalite zostali už len tri mláďatá. Zvyšné dve zmizli, zrejme uhynuli v dôsledku neustáleho prenasledovania a tvrdého atakovania párom z VN Urmince II.
  • od 12.11.2009 sa mláďat ujal pár, ktorý na lokalitu priletel s troma inými ad. vtákmi. Tie však 13.11.2009 lokalitu opustili, zostal iba tento pár, ktorý pri mláďatách zostal až do ich spoločného odletu v polovici decembra. Počas starostlivosti o mláďatá vykazoval správanie a všetky znaky, akoby boli skutočnými rodičmi mláďat, vrátane teritoriálnych prejavov gunára voči iným príslušníkom rovnakého druhu.
  • mláďatá boli na lokalite bez rodičov presne 54 dní
  • zaujímavé je aj veľmi skoré hniezdenie páru z VN Urmince II.

1 komentár:

  1. Ten, kto dnes číta toto svedectvo, by mal osláviť so mnou a mojou rodinou, pretože to všetko začalo ako vtip pre niektorých ľudí a iní hovorili, že to nie je možné. Volám sa Juraj Kamensky a som z Bratislavy, ale s manželkou sa sťahujem do Chicaga. Som šťastne ženatý s dvoma deťmi a krásnou ženou. Niečo hrozné sa stalo mojej rodine, stratil som prácu a moja žena opustila dom, pretože som sa nemohla starať o seba a o potreby rodiny. a jej deti v tomto konkrétnom okamihu. Podarilo sa mi deväť rokov, žiadna žena, ktorá by ma podporovala, aby som sa o deti dobre starala. Snažím sa poslať testovaciu správu mojej žene, ale ona blokovať ma z rozprávania s ňou sa snažím hovoriť so svojím priateľom a jej rodinnými príslušníkmi, ale stále viem, že by mi mohol pomôcť a ja som bol podanie žiadosti neskôr toľko spoločnosti, ale stále to urobili Nevolajte ma, kým neprišiel verný deň, že nikdy nezabudnem v mojom živote. Keď som sa stretol so starým priateľom môjho, ktorému som vysvetlil všetky moje ťažkosti a povedal mi o skvelom mužovi, ktorý mu pomohol získať dobrú prácu v Coca cola spoločnosť a on mi povedal, že jeho kúzlo koliesko, ale ja som človek, ktorý nikdy neverí v kolieskach kúzla, ale ja som sa rozhodol dať mu vyskúšať a jeho meno je Drosagiede on ma poučil a ukázal mi, čo mám robiť v týchto troch dňoch obed spell.I sledovať všetky pokyny a robiť to, čo ma požiadal, aby som sa dobre. uistil sa, že všetko šlo dobre a moja žena ma opäť uvidí po skvelej práci Drosagiede. Moja žena mi zavolala s nevedomým číslom a ospravedlnila sa mi a povedala mi, že mi naozaj chýba a naše deti a moja žena sa vracajú domov.a po dvoch dňoch Spoločnosť, ktorej som poslala svoj uznávací list, teraz som manažérom spoločnosť Paragon tu v USA. Odporúčam vám, ak máte nejaké problémy, pošlite správu na tento e-mail: {doctorosagiede75@gmail.com} alebo čo mu dáte na +2349014523836 a dostanete najlepší výsledok. Vezmite veci za samozrejmosť a bude vám odobraté. Prajem Vám to najlepšie.

    OdpovedaťOdstrániť